Blog

Uprawy pasowe w ogrodzie ekologicznym. 7 korzyści

Uprawy pasowe są bardzo popularne w ogrodach ekologicznych. Dlaczego? Bo stanowią jedną z bardzo prostych metod wykorzystania korzystnego sąsiedztwa roślin i przez to stają się skuteczną formą ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami oraz czynnikami klimatycznymi, np. wiatrem.

Uprawy pasowe są także najprostszą wprowadzenia bioróżnorodności do ogrodu. Kolejna ich zaleta to bardzo dobre wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych. Ten popularny system nie jest jednak wielką nowością. Dla przykładu: od wieków był i nadal jest popularny w Polsce, zwłaszcza w małych gospodarstwach południowej i centralnej Polski.

Oto 7 korzyści z uprawy pasowej

  1. Uprawa w długich pasach ułatwia uprawę i zbiór.
  2. Odpowiedni rozstaw i dobór roślin gwarantuje ich wzajemne korzystne oddziaływanie na siebie.
  3. W uprawie pasowej uzyskuje się zazwyczaj większy plon danej rośliny. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, działa tutaj tzw. Efekt brzegowy. Każdy z nas go łatwo dostrzeże na polach albo w ogrodzie. Otóż rośliny na brzegach pól albo grządek zazwyczaj są większe, dorodniejsze, zdrowsze od tych rosnących wewnątrz zagonu, grządki, plantacji z takiego samego areału pól. Po drugie, systemy korzeniowe roślin lepiej wykorzystują zarówno składniki glebowe, jak i czynniki klimatyczne, np. światło.
  4. Lepsze przewietrzanie, osuszanie łanów. To chroni uprawy przed infekcjami ze strony grzybów. Choroby grzybowe stają się mniej groźne zwłaszcza w czasie pogodowych anomalii, dużych opadów, słabych ruchów powietrza itp. Odpowiedni płodozmian wprowadzający różnorodność upraw zmniejsza straty z powodu żerów szkodników. Ich rozwój zazwyczaj jest mniej intensywny.
  5. Ochrona przed czynnikami pogodowymi, np. pasy wyższych roślin, jak kukurydza, są dobrym zabezpieczeniem przed wysuszającymi wiatrami dla pasów okopowych czy motylkowych.
  6. Zmniejsza się wrażliwość roślin na suszę, gdyż w pasach osadza się więcej rosy.
  7. Łatwiejsze wprowadzanie wsiewek roślin motylkowatych, co wzbogaca glebę w azot, substancje organiczne. Chroni również glebę po zbiorach przed erozją.
300 ekosposobów na szkodniki i choroby

300 ekosposobów na szkodniki i choroby

Porady pochodzą z książki 300 ekosposobów na szkodniki i choroby autorstwa Zbigniewa Przybylaka (seria Tradycyjny Ogród Ekologiczny). W poradniku zgromadzone zostały liczne informacje zaczerpnięte z polskiej i międzynarodowej literatury, jak i szczególnie cenne praktyczne doświadczenia ogrodników i rolników ekologicznych z Polski i zagranicy. W poradniku znajdziesz również rady słynnych polskich ogrodników z okresu międzywojennego.

Related Posts